Горска класна стая в ДГС-Твърдица

ТП "Държавно горско стопанство Твърдица" се включи в кампанията "Горска класна стая" на МЗХ и ИАГ. Учениците от IV "г" клас на СУ "Неофит Рилски" участваха в открит урок, воден от лесовъдите на стопанството. В него децата научиха много нови и интересни факти за работата на горските служители и какви дейности се извършват на територията на стопанството. Те се запознаха отблизо с различните горски дървесни видове и техните особености, както и с инструментите, с които боравят лесовъдите и горската стража по време на работа. Горските служители проведоха с децата и няколко занимателни игри по методите на горската педагогика. В края на урока, всяко едно дете получи грамота за своето участие, с пожелание за нови горски уроци и през есента.