Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен годишен план за ползане на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Твърдица
Одобрен годишен план 2017г. за ползване на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Твърдица