Процедура № 716 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 27.02.2017 Дългосрочни договори явен търг
Предмет Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1701 и 1702 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.