slide

Ценоразписи

Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
28.11.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ и бюджетни организации като училища и детски градини за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ за лични нужди без право на продажба и бенефициенти от списъците АСП за енергийно подпомагане.
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица.
Файл
Добавен
29.08.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
10.08.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на юридически лица за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина съгласно чл.71, ал.1 т.4 и ал.2 т.1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
02.06.2022 / ДГС Твърдица
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис съгласно чл.71, ал.1, т.1 и т.6.
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Твърдица
Ценозазпис за продажба на добита дървесина от склад, съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т.1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
29.04.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад по чл.206 от ЗГ.
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
05.04.2022 / ДГС Твърдица
Предложение за продажба на дървесина по ценоразпис, съгласно чл.71, ал.1, т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
22.03.2022 / ДГС Твърдица
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис, съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
15.03.2022 / ДГС Твърдица
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис, съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т.1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
14.03.2022 / ДГС Твърдица
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис.
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДГС Твърдица
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т.1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Твърдица
Предложение за продажба на дървесина съгласно чл.71,ал.1,т.4 и ал.2, т.1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
09.02.2022 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за иглолистна и широколистна дървесина.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица