slide

Ценоразписи | ДГС Твърдица

Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
18.12.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица за лични нужди без право на продажба съгласно чл.71 ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии.
Файл
Добавен
01.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
10.10.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
25.09.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
13.09.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица за лични нужди без право на продажба съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
21.08.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
26.07.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически и юридически лица за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
03.07.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически и юридически лица за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
17.05.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
15.03.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад по чл.206
Файл
Добавен
30.01.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ.
Файл
Добавен
30.01.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията та Община Твърдица за лични нужди без право на продажба съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Твърдица