Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за иглолистна и широколистна дървесина.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за суха игл.дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за ползване на дървесина ТП ДГС Твърдица 2020г.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис във връзка с ползването на дървесина съгласно чл.71,ал.1, т.4 и 5 от "Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти."
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажни цени на добита ,извозена и рампирана франко временен горски склад на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
17.01.2018 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за продажни цени на дървесина ,добита,извозена и рампирана франко временен горски склад на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Твърдица
Ценоразпис на фиданки произведени в държавен горски разсадник "Блягорница" на територията на ТП ДГС Твърдица за 2017/2018г.
Файл
Добавен
06.12.2017 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за определяне на продажни цени на дървесина добита,извозена и рампирана франко временен горски склад на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
13.01.2017 / ДГС Твърдица
Ценоразпис на фиданките произведени в горски разсадник "Блягорница" на територията на ТП ДГС Твърдица през сезон 2016/2017г.
Файл
Добавен
29.11.2016 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за продажни цени на дървесина ,добита ,извозена и рампирана на франко временен горски склад на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
03.10.2016 / ДГС Твърдица