slide

Ценоразписи | ДГС Твърдица

Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба на временен склад извън списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
07.05.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис по чл.71, ал.1, т.3
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за свободна продажба на добита дървесина на временен склад на ЮЛ и ЕТ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ съгласно чл.111, ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
18.12.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица за лични нужди без право на продажба съгласно чл.71 ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии.
Файл
Добавен
01.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
10.10.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
25.09.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
13.09.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица за лични нужди без право на продажба съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Твърдица