Грска сертификация

Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Твърдица
Доклад GVKS
Файл
Добавен
18.03.2021 / ДГС Твърдица
Доклад - резюме
Файл
Добавен
01.03.2021 / ДГС Твърдица
Списък на насажденията в които ще се ползва дървесина през 2021г.
Файл
Добавен
29.01.2021 / ДГС Твърдица
Оценка на социално въздействие от дейността на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Твърдица
Писмо кметства
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Твърдица
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Твърдица
Писмо кметства
Файл
Добавен
15.05.2020 / ДГС Твърдица
Резюме
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Писмо кметства
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Доклад безопастност 2020г.
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Декларация ангажираност ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Анализ и оценка на риска
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Твърдица
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Измерими показатели за постигане целите на управление
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Вътрешни правила свързани с дискриминация
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Антикорупционна политика на ТП ДГС Твърдица
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Списък на отдели дърводобив
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица
Писмо кметства
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Твърдица