slide

Гoрска сертификация | ДГС Твърдица

Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП "ДГС Твърдица".
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Твърдица
До всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
18.04.2024 / ДГС Твърдица
писмо до кметства ГВКС
Файл
Добавен
23.02.2024 / ДГС Твърдица
доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Твърдица
писмо до кметства
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Твърдица
Оценка на социалното вьздействие
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Доклад резюме
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Доклад инванзивни видове
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
писмо до кметства
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Твърдица
Списък на насаждения
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Твърдица
Писмо до кметства
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Твърдица
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
22.05.2023 / ДГС Твърдица
Вътрешни правила
Файл
Добавен
22.05.2023 / ДГС Твърдица
Писмо до заинтересовани страни
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДГС Твърдица
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДГС Твърдица
Доклад инвазивни видове
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Твърдица
Писмо кметства.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Писмо до всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица
Оценка на социалното въздействие.
Файл
Добавен
14.02.2023 / ДГС Твърдица