Личен състав

Директор
инж.Коста Ашламов
Зам.Директор
инж.Рамадан Еминов
Зам.Директор
инж.Атанас Тодоров
Гл.Счетоводител
Радостина Бистрева