slide

Личен състав

Гл.Счетоводител
Радостина Бистрева
Директор
инж.Коста Ашламов
Зам.Директор
инж.Никола Иванов
Зам.Директор
инж.Димо Пенчев