slide

Планове и разчети | ДГС Твърдица

Годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Твърдица
Годишен план 2023 година
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г. за ТП ДГС Твърдица
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Твърдица
Годишен план -допълнителен
Файл
Добавен
14.06.2021 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица
Одобрен годишен план за ползане на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Твърдица
Одобрен годишен план 2017г. за ползване на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Твърдица