Инвентаризация разсадници

Анализ на инвентаризация на горски разсадници на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
21.11.2019 / ДГС Твърдица
Анализ на резултатите от есенната инвентаризация на горски разсадници на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Твърдица
Анализ на резултатите от инвентаризация на горски разсадници през есента на 2016г. на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
16.11.2016 / ДГС Твърдица
Анализ на резултати от инвентаризация на горски разсадници извършена през есента на 2015г.в района на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДГС Твърдица