slide

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
Политика за защита на личните данни.pdf
Процедура за управление на исканията и възраженията от субектите
Процедура за управление на исканията и възраженията от субектите.pdf
Уведомление за поверителност - видеонаблюдение
Уведомление за поверителност - видеонаблюдение.pdf
Уведомление за поверителност - искания, заявления, разрешения, предложения, сигнали, възражения и жалби
Уведомление за поверителност - искания, заявления, разрешения, предложения, сигнали, възражения и жалби.pdf
Уведомление за поверителност - кандидати за работа
Уведомление за поверителност - кандидати за работа.pdf
Уведомление за поверителност - контрагенти
Уведомление за поверителност - контрагенти.pdf
Уведомление за поверителност - служители
Уведомление за поверителност - служители.pdf
Форма за искане от субект на данните
Форма за искане от субект на данните.pdf