Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4048 ДГС Твърдица 19.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица през 2020г." Виж пълна информация
4023 ДГС Твърдица 17.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите, предвидени в Наредба №3/1987 за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците." Виж пълна информация
3212 ДГС Твърдица 06.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,030.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет :"Доставка чрез покупка на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца". Виж пълна информация
3204 ДГС Твърдица 17.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 27,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет : "Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
3018 ДГС Твърдица 30.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет :"Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица през 2019г. Виж пълна информация
2956 ДГС Твърдица 19.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет :"Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и др.необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2948 ДГС Твърдица 09.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите, предвидени в Наредба №3/1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците." Виж пълна информация
2344 ДГС Твърдица 05.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура с предмет:"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части ,консумативи и гуми за горска техника собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2341 ДГС Твърдица 04.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Периодична доставка чрез закупуване,монтаж на офис техника за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
2309 ДГС Твърдица 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет: Техническо обслужване на МПС ,включващо основен и текущ ремонт,профилактика на МПС ,доставка на резервни части по заявка на възложителя за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2300 ДГС Твърдица 11.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура за възлагане обществена поръчка с предмет:Поддръжка на офис техника /компютри и други/за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2253 ДГС Твърдица 12.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупувани и монтаж на климатици за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
2106 ДГС Твърдица 28.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
2017 ДГС Твърдица 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация
2011 ДГС Твърдица 11.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на концентриран фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
Процедура № 2011 на ДГС Твърдица от 11.05.2018 е прекратена!
1973 ДГС Твърдица 27.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 36 месеца. Виж пълна информация
1949 ДГС Твърдица 18.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация в открита процедура за възлагане на обществена с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок 12 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 1949 на ДГС Твърдица от 18.04.2018 е прекратена!
1935 ДГС Твърдица 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:" Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите ,предвидени в Наредба №3/1987г." Виж пълна информация
1928 ДГС Твърдица 12.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет:"Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация
1616 ДГС Твърдица 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет:"Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация