Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Твърдица ПК 8890, ул. Балкан №29

e-mail : dgstvurditsa@uidp-sliven.com
тел. 045442534
факс