slide

Контакти | ДГС Твърдица

Директор:
инж.Коста Петров Ашламов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Твърдица ПК 8890, ул. Балкан №29
e-mail:
dgstvurditsa@uidp-sliven.com
телефон:
045442534
факс: